Hakkımızda

Kahramanmaraş Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı 2008 yılı itibari ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlı olarak ilimizde faaliyet göstermektedir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlı Kahramanmaraş Veteriner Hekimleri Odası, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’a göre teşekkül etmiş, Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün Veteriner Hekimlerin katıldığı, Veteriner Hekimler arasında mesleki deontoloji ve dayanışmayı korumak, Veteriner Hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp gelişmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını koruma amacı ile kurulmuş, tüzel kisiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

Adana Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasına bağlı olan Kahramanmaraş Veteriner Hekimleri Odası 18.08.2008 tarihi itibari ile ilimizde faaliyet göstermeye başlamıştır.

349 üyesi ile Kahramanmaraş'ta hizmet veren Veteriner Hekimleri Odası, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve sektör temsilcileri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla hizmet vermektedir.

Başlıca görevlerimiz;

Meslek içi Eğitimler

Meslektaşlarımızın mesleki bilgi birikiminin güncellenmesi, geliştirilmesi ve mesleki niteliğinin yükseltilmesi için farklı mesleki alanlarda meslek içi eğitimler planlamak.
Belgelendirme ve sertifikasyon yaparak mesleğimizin ligili olduğu geniş çalışma alanlarına konularında uzman meslektaşlar yetiştirmek.

Mesleki Çıkarların Korunması

En önemli görevimiz kanunun bize yüklediği meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını korumaktır.
Bu amaçla; 6343 sayılı yasa ve diğer mevzuatlarımızın çok iyi anlatılması etkili uygulanmasını sağlamak.
Hak ve yetkilerimizi kısıtlayan yasa ve yönetmelikleri durdurmak için hukuksal mücadele yürütmek.

İletişim ve Bireysel Gelişim

Meslektaşlarımızın kendisini ifade edebilmesi için uygun mesleki ve demokratik platformlar oluşturmak.

Mesleki ve Toplumsal Sorumluluklar

İlgi alanlarımızda kamuoyu yaratmak için kullanılacak yöntemleri saptamak,
Spesifik, özgün ve sürekli vurgu alanları (Toplum sağlığı, Gıda) yaratarak dikkati çekmek, kamuoyunu sorgulayıcı bir niteliğe kavuşturmak.

YENİ GALERİLER

Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası

Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası'na ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası

İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı No:27 Nurol Apartmanı Kat:4 No:7
46100 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.